师范学院(IPG)信息

教育部发布的进修课程、在职课程、升级申请等最新消息。

版主: 苏政毅

头像
老黄
Site Admin
帖子: 28177
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

2. Istilah Siswa Guru

Dahulu, istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang sedang menjalani latihan perguruan di IPG dipanggil Guru Pelatih, Siswa Pendidik. Kini, istilah yang digunakan ialah Siswa Guru.

NAMUN, penggunaan istilah ini TIDAK WAJIB DIGUNA PAKAI yang mana telah dinyatakan sendiri iaitu Mengikut Akta 174, tiada istilah siswa pendidik atau guru pelatih bagi pelajar yang mengikuti program/kursus pra perkhidmatan di IPG. Istilah yang digunakan adalah “Pelajar”. (Rujuk Tafsiran per: 2) Akta 174. Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 ( Sebagai mana pada 1 Jun 2019)


3. Syarat Kelayakan Kemasukan ke PISMP

Semasa saya memohon IPG dahulu (2014), syarat kelayakan adalah hanya DUA mata pelajaran yang perlu mendapat gred kepujian, iaitu Bahasa Melayu dan Sejarah di samping minimum mendapat 5A dalam SPM.

Kini, salah satu syarat kemasukan ke IPG ialah calon mestilah sekurang-kurangnya mendapat gred kepujian (C) dalam SPM iaitu bagi TIGA mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Bahasa Inggeris.


4. Bilangan IPG

Tidak ada berlaku pengurangan IPG yang mana 27 IPG masih menjalankan fungsinya sebagai pusat latihan untuk bakal guru dan guru menjalani latihan perguruan.

5. 1 Tahun, 3 Semester pengajian
Perkara ini adalah berdasarkan surat edaran daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia kepada semua pengarah IPG seluruh Malaysia bertarikh 11 Oktober 2019.

Dahulu, 1 tahun hanyalah 2 semester sahaja iaitu merangkumi Semester 1 (Januari hingga Mei) dan Semester 2 (Jun hingga November).

Mulai tahun 2020, pengajian di IPG dipecahkan kepada TIGA SEMESTER dalam setahun iaitu Semester 1 bermula pada bulan Januari hingga Mei, Semester 2 bermula pada bulan Jun hingga Oktober dan Semester 3 bermula pada bulan November hingga Disember.

Januari - Mei
Jun - Oktober
November - Disember

Pembaharuan ini dilaksanakan disebabkan Dasar Cuti Rehat Tahunan Pensyarah yang juga akan dilaksanakan bermula pada Januari 2020.

Ini bermakna, keseluruhan semester pengajian adalah sebanyak 15 semester bagi 1 tahun (PPISMP) dan 4 tahun (PISMP) bagi pelajar mulai PISMP Ambilan Jun 2021. Tempoh pengajian adalah tertakluk kepada kredit bergaduat yg ditetapkan.

Bagi Ambilan PISMP Jun 2020: 2 semester (PPISMP ) 12 semester (PISMP)
Bagi Ambilan PPISMP Jun 2021: 3 semester (PPISMP) 12 semester (PISMP)
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28177
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

6. Program Transformasi Minda (PTM)
Kini, siswa guru IPG dapat menyertai PTM ini semasa dalam pengajian di IPG.

Ini bermaksud, untuk urusan pengesahan jawatan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41, mereka tidak perlu memohon/menyertai PTM setelah dilantik menjadi guru.

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah memberikan kebenaran melaksanakan Program Transformasi Minda (PTM) kepada guru pelatih IPG dan akan dilaksanakan mulai November 2019.

Ini bermakna, guru pelatih yang telah menghadiri PTM TIDAK PERLU LAGI menghadiri program yang sama selepas dilantik dengan merujuk Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012.


7. Elaun

Elaun Sara Hidup bagi siswa guru IPG MASIH DIKEKALKAN sehingga kini iaitu pelajar PPISMP dan PISMP menerima jumlah yang sama sebanyak RM430 sebulan.


8. Bulan pengambilan calon guru Tajaan KPM
Ini susulan daripada pelaksanaan 1 tahun 3 semester mulai tahun depan. Bulan pengambilan calon guru MASIH DIKEKALKAN, iaitu pada bulan Jun setiap tahun.


9. Permohonan kemasukan ke IPG Melalui UPUOnline
Ini adalah berdasarkan Kenyataan Media Kementerian Pendidikan Malaysia bertarikh 18 Oktober 2019.

Mulai Oktober 2019 ini, permohonan kemasukan ke Institut Pendidikan Guru tidak lagi dilakukan di portalnya yang terdahulu (pismp.moe.gov.my/) sebaliknya calon perlu memohon di portal UPUOnline, seperti permohonan untuk memasuki ke IPTA yang lain. Ini termasuklah kemasukan ke Kolej Matrikulasi.
回复

回到 “教育部最新资讯”